Kompleks basenowo-rekreacyjny. Łódź
Grupa Projektowa Project-System, Piotr Pałdyna
www.project-system.pl